მეძებარი

Thursday, January 17, 2019

ჩვენს ქვეყანაში არ ბერდებიან!

ჩვენს ქვეყანაში არ ბერდებიან,
რადგან
უსაფრთხოც შეიცავს საფრთხეს,
გადავეჩვიეთ მოძრაობას, ფეხით სიარულს,
წუთი, სოფელიც გახდა უმოდო,
სიცოცხლის უფლება წიგნში წერია,
უფრო მეტ ნაგავს ვყრით, ვიდრე ვქმნით რამეს,
ჩვენთან მიზანიც არის უმიზნო
და სიყვარულიც ტრაფარეტია,
ცხოვრებაც მიგვყავს სხვისი ცხოვრებით
და საკუთარი გამოგველია,
თითქოს სიცოცხლეს ფეხი დაუცდა
და სიკვდილისკენ გადაიხარა,
არავინ ჩივის უბერებლობას,
რადგან მოხუცი ტვირთი გვგონია,
ჩვენ კი მსუბუქად ვიყოფაცხოვრებთ,
სანამ ჩვენს კანსაც გვალვა დახეთქავს,
მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ზარმაცი ფიქრით,
ჩვენს ქვეყანაში არ ბერდებიან!


გიორგი ლიპარიშვილი
17.01.19