მეძებარი

Wednesday, June 27, 2012

სამი ზნე..

გული, გონება, საქმე - სამი ზნე,
უკვე ვიპოვე ჩემი სამიზნე..

ლიპარა (27.06.12)

No comments:

Post a Comment