მეძებარი

Monday, April 20, 2015

მისალოცი "ბარათი" თევდორესრამდენიმე დღის წინ წერილი მოგწერე, მშვენიერი პროექტის "მამა წიგნი წამიკითხეს" დამსახურებით.
ახლაც მინდა მოგწერო. ახლა სხვა მიზეზიც მაქვს ელექტრონული წერილის, ბარათის მოწერ-დაწერის. 2 წლის გახდი.
2 წელი ბავშვისთვის ცოტა არაა. 

წერილი თევდორეს

lip

თევდორე, შვილო, ვიცი რომ ამ წერილს ჯერ ვერ წაიკითხავ. მოსმენის დროსაც კი, ჯერ ყველაფერს ვერ გებულობ, მაგრამ მაინც გწერ. გწერ კარგი პროექტის დამსახურებით, რომელსაც “მამა, წიგნი წამიკითხე” ქვია.
ჩვენც ხომ გვიყვარს წიგნები?!