მეძებარი

Tuesday, November 13, 2012

გავიზრდები როცა

27 წელი, 
მივაბარე წარსულს, 
ვემსგავსები თითქოს
ჭკუადამჯდარ ზრდასრულს.

მილოცვებიც მივიღე,
დალოცვებიც უხვად,
გადავიქცე ლამის
ათასწლოვან მუხად.

ყველას მადლობელი ვარ,
ვინც მიცნო და მლოცა,
გადაგიხდით გულიდან,
გავიზრდები როცა.

13.11.12

No comments:

Post a Comment