მეძებარი

Friday, June 7, 2013

"სარეკლამო" ლექსპრომტი

ლექსისა ვარ ხაბაზი,
სიტყვა - ორი აბაზი.


გიორგი ლიპარიშვილი
08.06.13

No comments:

Post a Comment