მეძებარი

Monday, October 10, 2011

ლ-ექსპერიმენტი..

ჩემი ცხოვრების დამა, არსო,

შენ მე უნდა დამაარსო..


ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)

10.10.11

No comments:

Post a Comment