მეძებარი

Saturday, October 15, 2011

არა-ადამიანებს..

ადამიანი ყველა არის,

ადამიანის ვისაც აქვს ფორმა?!

გაღება უნდა საგულის კარის,

პრინციპის არა აქვს არცერთი ნორმა..


აზრების ნაცვლად ინსტიქტს ატარებს,

არ უნდა ბევრი სიტყვა და გარჯა,

სანამ თავს ვინმეს რამით ადარებს,

მოუწევს ხვრელის რაღაცით გაჩრა!!


ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)

16.10.11

No comments:

Post a Comment