მეძებარი

Thursday, October 27, 2011

საღიმილეთის..


მიყვარს, ყველა მხარეს, შიგნით, გარედან,
ეს, ჩემი გოგო, საღიმილეთის არე-მარედან..ლიპარა (გიორგი ლიპარიშილი)
28.10.11

No comments:

Post a Comment