მეძებარი

Wednesday, July 4, 2012

ნალექსარი..

არც ლექსი არც ნალექსარი თუ არ გამოცემს ძალას.
მაშინ რაღაცა ჭირდება ჩემს სარემონტო ძარას.

გიორგი ლიპარიშვილი

No comments:

Post a Comment