მეძებარი

Thursday, July 12, 2012

სიხარული მეახლება..

სიხარული მეახლება,
მე საამო ქარებით,
ეს გრძნობა მე მეახლება,
თვალებს ვიფშვნეტ მთქნარებით..

ძილმა უკვე ჩაიძინა,
დილამ თვალი ახილა,
გრძნობა გულში ჩაიძირა,
სიყვარული ამხილა..

წავალ, დღესაც გავაგრძელებ,
დღის მიხრას და მოხრებს,
სანამ წამსაც გავაძველებ,
ფიქრს ვირიდებ ოხრებს..

ეს გრძნობა მე მეახლება,
თვალებს ვიფშვნეტ მთქნარებით,
სიხარული მეახლება,
მე, საამო ქარებით..

No comments:

Post a Comment