მეძებარი

Saturday, April 27, 2013

როცა შვილი იწყებს ჭამას (მოლექსპრომტო)

როცა შვილი იწყებს ჭამას,
რძის სუნი აქვს სამყაროს,
სიხარული ლამის ტანზე
კვირტად გამომაყაროს.

გიორგი (თევდორეს მამა) ლიპარიშვილი
27.04.13

No comments:

Post a Comment