მეძებარი

Friday, April 5, 2013

სიყვარულზე მეტად მიყვარს

საგულეში გულად მიმყავს,
სიყვარულზე მეტად მიყვარს.
ძვირფასებზე მეტად ფასობს,
ასეულზე მეტად ასობს.

ლექსს არა აქვს თავი-ბოლო,
შენ მიყვარხარ ჩემო ცოლო.
სიყვარულზე მეტად მიყვარს,
საგულეში გულად მიმყავს.

გიორგი ლიპარიშვილი
5.04.13

No comments:

Post a Comment