მეძებარი

Monday, October 21, 2013

ემიგრაცია

ჭკნება ჩემი გრაცია,
ამბობს ემიგრაცია.

გიორგი ლიპარიშვილი
22.10.13

No comments:

Post a Comment