მეძებარი

Sunday, August 21, 2011

ლ-ექსპრომტი

უემოციო გრძნობა ჟანგს ბადებს,

გინდა მოგიტან წყალს და ჟანგბადებს?!.


ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)

21.09.11


No comments:

Post a Comment