მეძებარი

Saturday, September 10, 2011

დიდმადლის ტრაქტატს...

ურთიერთობებს დაგვი, გინდება -
ოჯახის შექმნა, დაგვირგვინდება -
სიყვარული, გულთა ვერთმობა,
ჯვარისწერა - საიდუმლო - ერთობა...

ამ დღეს ისავსებს სხეული ძალით,
თვალებში დგება მზის სხივთა კონა,
გამთლიანდება რბილით და ძვალით
გული, რომელიც გულს დაეკონა...

ცაზე ვარსკვლავნიც იწყებენ ქეიფს,
წყალში თევზებმაც დაიწყეს შესმა,
აღებდნენ მაშინ თქვენი დღის სეიფს,
მექორწილეთა ხმა, როცა ესმათ...

მერე ფრინველთაც გალობით გლოცეს,
და ცხოველებმაც ბანი აუბეს,
გული ხედავდა ამ ლამაზ პროცესს,
გონება ხვდება ამ ჩემს ნაუბრებს...

ჩემი დრო დგება, ვიმარჯვებ სასმისს,
ვიწყებ გულღიად ტიკტიკს თუ ტაკტაკს,
დღე არის თქვენი გულ-და-ხელდასმის,
გილოცავთ ორივეს დიდმადლის ტრაქტატს...


ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
28.08.11
ნინო და კახას ჯვრისწერას

No comments:

Post a Comment