მეძებარი

Saturday, September 10, 2011

ცხოვრების გემო...

თუ ფერებმა დაკარგეს სმენა,
თუ ბგერებმა დაკარგეს მზერა,
თუ თვალებმა დაკარგეს ენა,
თუ ყურებმა იყნოსეს ვერა...

თუ წამერთმევი სუნო და გემო,
მაინც მოგაგნებ ცხოვრების გემო...

ლიპარა (გიორგი ლიპარიშილი)
3.09.11

No comments:

Post a Comment