მეძებარი

Sunday, November 20, 2011

"ოცნებების კონკურსი" 24 ნოემბრამდე..


ოცნებების კონკურსი ფინალისკენაა - გერმანულ-ქართული საკონდიტრო "დიფენბახი" საქველმოქმედო ჯგუფ "გავათბოთ ბავშვთა სახლებთან" ოცნებების კონკურსს გთავაზობთ..
"დიფენბახის" გვერდზე ვწერთ ოცნებებს...
ოცნებას, რომელსაც ყველაზე მეტ "ლაიქი" ექნება,"დიფენბახი" ტორტად აქცევს და ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს უახლოეს დღეებში მიართმევს.
თავის მხრივ ბავშვებიც დაწერენ თავიანთ ოცნებებს,რომლებიც "დიფებახისა" და "გავათბ
ოთ ბავშვთა სახლების" გვერდებზე გამოქვეყნდება, ბავშვების ოცნებების ახდენა ყველას შეგვეძლება.
ერთად, გავათბოთ და გავთბეთ ბავშვთა სახლებში
"დიფენბახი""გავათბოთ ბავშვთა სახლები"

http://www.facebook.com/Diefenbach.sakonditro
http://www.facebook.com/gavatbot.ba

No comments:

Post a Comment