მეძებარი

Thursday, November 24, 2011

შენ და მე..

შენ და მე, და არა ის,
ჩემსავით უყვარს არავის..

ლიპარა (გირგი ლიპარიშვილი)
25.11.11

No comments:

Post a Comment