მეძებარი

Wednesday, November 9, 2011

ფრთები გაშლია..


რომეო ქვაციბაიას..

ღვიძლი დაშლია,
ფრთები გაშლია..

ცრემლი გამიქრა,
სევდამ რა მიქნა?!

კბილი შემეკრა,
აზრი შემერყა..

წლები არ ეყო,
სული გაეყო..

მაქვს მე.. მე.. ნატვრა..
უკვე მენატრა..

ღვიძლი დაშლია,
ფრთები გაშლია..


ლაიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
9.11.11

No comments:

Post a Comment