მეძებარი

Tuesday, January 3, 2012

ილია კილაძის წიგნის პრეზენტაციაზე..(ილია კილაძის ლექსი "სოფელს", ვკითხულობ მე, ლიპარა, გიორგი ლიპარიშვილი)

No comments:

Post a Comment