მეძებარი

Thursday, January 12, 2012

.."მე ამორძალი"..

ვეღარ შემაცდენს 1000 ევა,
ვერც 1001 მე ამორძალი,
სანამ ვნებები გრძნობებში შევა,
გული მექნება მე ამომძვრალი..

ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
12.01.12

No comments:

Post a Comment