მეძებარი

Monday, January 9, 2012

გულთა მეძავებს..

გრძნობის ვიგონებ მფრინავ მე ძრავებს,
ვემშვიდობები გულთა მეძავებს..

ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
10.01.12

No comments:

Post a Comment