მეძებარი

Sunday, December 2, 2012

მოგკლავ რომ გნახავ!

სიკვდილო,

სიცოცხლეს რომ ახლავ,
მტერი ხარ,
მოგკლავ რომ გნახავ!

გიორგი ლიპარიშილი
2.12.11

No comments:

Post a Comment