მეძებარი

Tuesday, December 4, 2012

ცოლის მუცლის ფეთება

ჩემს თვალებში იხატება
ცოლის გულის ფეთება,
სისხლძარღვებში იხლართება
3 გულის ფეთქება.


გიორგი ლიპარიშვილი (ლიპარა)
4.12.12

No comments:

Post a Comment