მეძებარი

Tuesday, December 4, 2012

მხოლოდ განა-ვალები

ახრჩობს განა ვალები - 
მხოლოდ განა-ვალები.

გიორგი ლიპარიშვილი (ლიპარა)
4.12.12

No comments:

Post a Comment