მეძებარი

Monday, December 17, 2012

წიგნის რედაქტორისგან

ავტორი: ლიპარიშვილი გიორგი


                გიორგი ლიპარიშვილის პოეზიას ყველასაგან განსხვავებული ოპტიკის სათვალე უკეთია, მასში ორიგინალური რიტმიკის და მელოდიურობის სიტყვები ირეკლება.

რედაქტორი: გიორგი ღუდუშაური

No comments:

Post a Comment