მეძებარი

Tuesday, December 4, 2012

კისერუკანალებით

ზოგ კაცს მხრებზე თავი მოყვა
არ აწუხებს ალები,
ზოგიც ზღაპარს ვეღარ მოყვა
კისერუკანალებით.

გიორგი ლიპარიშვილი (ლიპარა)
4.12.12

No comments:

Post a Comment