მეძებარი

Wednesday, December 21, 2011

და..მე..მართება..

ჩემი ცხოვრების შენ ხარ მართლება,
უკვდავება მე და..მე..მართება..


ფისოს..
ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
21.12.11

No comments:

Post a Comment