მეძებარი

Wednesday, December 21, 2011

დაა-არსება..

შენა ხარ ჩემი გულის არსება,
მე მიყვარს გრძნობის დააარსება..


ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
22.12.11

No comments:

Post a Comment