მეძებარი

Wednesday, December 28, 2011

გულთან ახლოს

გულთან ახლოს,
ბავშვობა სახლობს..

ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
28.12.11

No comments:

Post a Comment