მეძებარი

Monday, December 26, 2011

მოხუცს ჭაბუკად..

იმდენი მანქანა დადის ქალაქში,
ადამიანებს ფილტვი ჩაუქრა,
სანამ ვიცხოვრებთ ქილა კარაქში,
რა გადამაქცევს მოხუცს ჭაბუკად..

ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
26.12.11

No comments:

Post a Comment