მეძებარი

Friday, December 30, 2011

გულის საკინძე..

შენა ხარ ჩემი გულის საკინძე,
შენთვის სიტყვები რითმად ავკინძე..

ლიპარა (გიორგი ლიპარიშვილი)
31.12.11

No comments:

Post a Comment