მეძებარი

Thursday, May 17, 2012

ბავშვობა

ბავშვობა ტკბილი სიზმარია,
მწვანე ალუჩა,
ბალახის გრილი ცის ნამია,
მტვერს რომ გადურჩა.

ბავშვობა დილის აისია,
თვალის ახელა,
გავარდებული მაისია,
გრძნობის გამხელა.

ბავშვობა როცა გაკვირტდება,
ფერთა საუნჯე,
თვალები მზერით გაკვირდება,
წლებს რომ დაუჯდე..

გიორგი ლიპარიშვილი
17.05.12

No comments:

Post a Comment