მეძებარი

Sunday, May 6, 2012

მას გულიდან სიყვარული უჩანს..


მოგვარეა გაზაფხულის მერცხლის,
რიგითობით არის თანაც პირველი,
მოყვარული, ის არცერთი ვერცხლის,
კაცი არის, გონის გამაკვირველი..

მას თბილისი ბალიშად და საბნად უჩანს,
მონატრება გრძნობას გადაურჩა,
მოიარა სამშობლოში ქუჩა,
მას გულიდან სიყვარული უჩანს..

სიტყვა-სიტყვას თითქოს ვკმაზე,
გაზაფხული ათამაშებს ალუჩას,
კაი არის ის, ბევრ ყმაზე,
სიყვარული გულში ამ კაცს, აქ უჩანს..

ზურა პირველს

გიორგი ლიპარიშვილი (ლიპარა)
6.05.12
No comments:

Post a Comment