მეძებარი

Tuesday, May 22, 2012

უკვდავების წყაროს წყალი..


უკვდავების წყაროს წყალი თუ დავლიე მშველის,

თუ არადა სიკვდილი, კაცს რარიგად მშვენის..


გიორგი ლიპარიშვილი (ლიპარა)

22.05.12

No comments:

Post a Comment